Okolica

Obiekt usytuowany będzie w centralnej części kompleksu Stadionu Olimpijskiego przy drodze wewnętrznej biegnącej od ulicy Mickiewicza w kierunku północnym, do ronda drogowego. Od południa znajdują się wielofunkcyjne hale sportowe, od strony zachodniej boiska ziemne, od strony wschodniej tereny niezainwestowane i niezabudowane ciągnące się aż do kanału rzeki Odry, od strony północnej znajduje się Hotel Olimpia, centralne rondo drogowe i boisko główne Stadionu,

Osiedle ZALESIE to osiedle we wrocławskiej dzielnicy Śródmieście, położone na Wielkiej Wyspie. Osiedle to ma charakter willowego przedmieścia, położone jest w bezpośrednim sąsiedztwie Parku Szczytnickiego, jak również „Czarnej Wody” (reliktu starego koryta Odry) oraz położonego po jej drugiej stronie Zacisza. W granicach współczesnego Zalesia znajduje się też m.in. wybudowany w latach dwudziestych XX wieku Stadion Olimpijski. Jest to rejon miasta Wrocławia z przeważającą zabudową mieszkaniową jednorodzinną, w tym przede wszystkim reprezentacyjną, przedwojenną typu willowego. Obszar ten jest uznawany za jeden z najbardziej prestiżowych we Wrocławiu. Oprócz zabudowy mieszkaniowej mieszczą się tutaj siedziby i placówki naukowe (AWF i Politechniki Wrocławskiej), w części południowo-zachodniej – Ogród Zoologiczny oraz Hala Stulecia, obiekty sportowo-rekreacyjne, w tym położony w północnowschodniej części tego obszaru miasta kompleks Stadionu Olimpijskiego. Istniejąca zabudowa wkomponowana jest w tereny zieleni towarzyszącej oraz w duże kompleksy zieleni wysokiej, przede wszystkim rosnącej na obszarze Parku Szczytnickiego.

Park Szczytnicki – jeden z największych parków Wrocławia zajmujący powierzchnię około 100 hektarów. Położony jest na wschód od Starej Odry. To nie tylko doskonałe miejsce odpoczynku, ale również olbrzymi teren nasączony historią. Najbardziej popularnymi obiektami przy Parku Szczytnickim są Hala Stulecia., Pergola, Pawilon Czterech Kopuł, Ogród Japoński i Iglica