Dolnośląskie Inwestycje Spółka Akcyjna we Wrocławiu, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000407903 ul. Dyrekcyjna 1/105, 50-528 Wrocław NIP: 8982199213 REGON: 021802654

Kapitał zakładowy: 100.000 zł, opłacony w całości Kapitał zakładowy dzieli się na 100 akcji zwykłych imiennych o wartości nominalnej 1000 zł każda.

Dolnośląskie Inwestycje SA
ul. Dyrekcyjna 1/105
50-528 Wrocław

SPRZEDAŻ I NAJEM DŁUGOTERMINOWY

+48 71 39 44 564
Sprzedaz@starter.net.pl
Wybrzeże Ludwika
Pasteura 18/1i
ul. Dyrekcyjna 1, Wrocław

Zapraszamy do umówienia spotkania w dogodnym dla Państwa terminie.

Agnieszka Zalińska – Szargut
Specjalista ds. Sprzedaży
tel: 608 333 163
a.zalinska@starter.net.pl

Ewelina Pokora
Specjalista ds. Sprzedaży
tel. 608 333 161
e.pokora@starter.net.pl

NAJEM KRÓTKOTERMINOWY (NA DOBY) DOTYCZY TYLKO STARTER 3 UL. DYREKCYJNA 1
tel: 509 440 990
rezerwacje@starter.net.pl

KONTAKT DLA MEDIÓW: media@starter.net.pl