Oferta Wakacyjna

Wakacje za połowę ceny!

Podpisz w maju umowę na kolejny rok akademicki w Starterze. Przez 3 miesiące wakacji płać tylko połowę czynszu.

W wakacje tylko 50% czynszu!

Starter docenia zapobiegliwych. Jeżeli jeszcze w maju podpiszesz umowę wynajmu swojego mikro-apartamentu to przez całe 3 miesiące wakacji studenckich
od lipca do września – zapłacisz tylko 50% miesięcznego czynszu.

Oferta ważna tylko do końca Maja!

 • Chcesz mieć pewność, że przez kolejny rok będziesz mógł mieszkać w swoim apartamencie?
 • Chcesz móc wrócić w trakcie wakacji do domu, przespać się we własnym łóżku, wyprać ubrania by ruszyć dalej?
 • A może planujesz przez wakacje zdobywać doświadczenie w trakcie staży lub wakacyjnych praktyk w mieście?
 • Lub po prostu zostajesz na wakacje we Wrocławiu?

Podpisz umowę najmu jeszcze w maju i przez wakacje mieszkaj za połowę ceny!

Chcesz wiedzieć więcej – napisz do nas.
Regulamin promocji

Regulamin Kampanii „Wakacje za połowę ceny”

 

Rozdział I Postanowienia Ogólne

§1 Postanowienia Ogólne

 1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa
  w Kampanii „Wakacje za połowę ceny” („Kampania”).
 2. Organizatorem Kampanii jest: spółka pod firmą Dolnośląskie Inwestycje S.A., ul. Wybrzeże Ludwika Pasteura 18/1I, 50-367 Wrocław  („Organizator”).
 3. Kampania obowiązuje w budynku Starter 1 położonym przy ul. Wybrzeże Ludwika Pasteura 1, 50-367 Wrocław i dotyczy mikro apartamentów pozostających w dyspozycji Organizatora.
 4. Kampania obowiązuje od dnia 01.05.2016 do dnia 31.05.2016 r.
 5. Kampania „Wakacje za połowę ceny” polega na możliwości otrzymania obniżki czynszu najmu w wysokości 50% obowiązującego czynszu najmu w okresie wakacji studenckich (od dnia 01.07.2016 r. do dnia 30.09.2016 r.) w przypadku zawarcia umowy najmu mikro apartamentu do dnia 31.05.2016 r. na kolejny rok akademicki i na okres co najmniej do dnia 30.06.2017 r.

 

Rozdział II Warunki udziału w Kampanii

§2 Uczestnicy Kampanii

 1. Uczestnikami Kampanii („Uczestnik”) mogą być wyłącznie osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadające obywatelstwo polskie lub przebywające w Polsce legalnie.
 2. Uczestnikiem Kampanii może być osoba będąca już najemcą mikro apartamentu w budynku Starter 1 jak również osoba, która nie ma jeszcze podpisanej umowy najmu na taki lokal.

§3 Zasady Kampanii

 1. Warunkiem otrzymania przez Uczestnika obniżki w wysokości 50% obowiązującego czynszu najmu przez okres wakacji studenckich w okresie od dnia 01.07.2016 r. do dnia 30.09.2016 r. jest:
  1. Zawarcie przez Uczestnika umowy najmu mikro apartamentu w budynku Starter 1 w terminie do dnia 31.05.2016 r.,
  2. Zawarcie przez Uczestnika umowy najmu mikro apartamentu na okres co najmniej do dnia 30.06.2016 r.,
 2. Obniżka, o której mowa w ust. 1 dotyczy wyłącznie obowiązującego Uczestnika na podstawie zawartej umowy czynszu najmu i nie obejmuje tzw. opłat dodatkowych.
 3. Obniżka, o której mowa w ust. 1 dotyczy wyłącznie okresu wakacji studenckich przypadających w terminie od dnia 01.07.2016 r. do dnia 30.09.2016 r.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany czasu trwania Kampanii. Organizator informację w tym zakresie przekaże za pośrednictwem swojej strony internetowej lub mediów społecznościowych.

§4 Reklamacje

 1. O wszelkich nieprawidłowościach związanych z realizacją Kampanii Uczestnik może informować Organizatora.
 2. Uczestnik Kampanii ma prawo zgłaszać reklamacje dotyczące Kampanii przez cały okres trwania Kampanii.
 3. Reklamacje należy zgłaszać w formie pisemnej na adres: Dolnośląskie Inwestycje S.A., ul. Wybrzeże Ludwika Pasteura 18/1I, 50-367 Wrocław.

§5 Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Uczestników w związku i na potrzeby Kampanii jest Organizator.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i tożsame z wyrażeniem przez Uczestnika zgody na ich gromadzenie i przetwarzanie na potrzeby Kampanii. Uczestnicy Kampanii mają prawo wglądu i poprawiania swoich danych osobowych jak również wyrażenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
 3. Uczestnik Kampanii może zażądać od Organizatora zaprzestania przetwarzania danych osobowych w celu realizacji Kampanii poprzez przesłanie informacji na adres: Dolnośląskie Inwestycje S.A., ul. Wybrzeże Ludwika Pasteura 18/1I, 50-367 Wrocław. Zgłoszenie żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych w celach realizacji Kampanii, jest równoznaczne z wykluczeniem Uczestnika z dalszego udziału w Kampanii.

 

Rozdział III Postanowienia końcowe

§7 Postanowienia końcowe

 1. Organizator może wykluczyć Uczestnika z udziału w Kampanii w przypadku stwierdzenia naruszenia przez niego postanowień Regulaminu.
 2. Regulamin dostępny jest w wersji papierowej w Biurze Sprzedaży Organizatora: ul. Wybrzeże Ludwika Pasteura 18/1I, 50-367 Wrocław.
 3. Organizatorowi przysługuje prawo odwołania Kampanii w każdym czasie bez podania przyczyny, z tym zastrzeżeniem, że obniżki nabyte przez Uczestników Kampanii do czasu jej odwołania pozostają w mocy.
 4. Regulamin obowiązuje od dnia 01.05.2016r.
Skontaktuj się z nami

Jeśli masz jakieś pytania, proszę skontaktuj się z nami za pomocą tego formularza. Odpowiemy najszybciej jak to możliwe!
Kontaktując się z nami za pomocą formularza, akceptujesz naszą politykę prywatności.